Egzaminy zawodowe i klucze
DO POBRANIA ZA DARMO

 

Oryginalne arkusze i klucze odpowiedzi – do części teoretycznej i praktycznej egzaminu.

Spakowane w formacie zip/rar (pomoc w rozpakowaniu).

Jeżeli przy nazwie Twojego przedmiocie nie ma linku do pobrania egzaminu do pobrania, lub poszukujesz więcej egzaminów z innych sesji – sprawdź tutaj

 • Egzaminy na literę A
  A.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego a 06 październik 2013
  A.10 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych a_10 czerwiec 2016
  A.12 Wykonywanie usług krawieckich a_12 czerwiec 2016
  A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich
  A.14 Realizacja procesów introligatorskich
  A.15 Realizacja procesów drukowania z form drukowych a_15 czerwiec 2016
  A.18 Prowadzenie sprzedaży a_18 czerwiec 2016
  A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich a_19 czerwiec 2016
  A.20 Rejestracja i obróbka obrazu a_20 czerwiec 2016
  A.22 Prowadzenie działalności handlowej
  A.23 Projektowanie fryzur a_23 październik 2013
  A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych a_25 styczeń 2017
  A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
  A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
  A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu
  A.29 Obsługa klientów i kontrahentów
  A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania a_30 październik 2013
  A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
  A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
  A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach a_33 październik 2013
  A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
  A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
  A.36 Prowadzenie rachunkowości a_36 październik 2013
  A.44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
  A.45 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych
  A.48 Projektowanie wyrobów odzieżowych
  A.49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych a_49 sierpień 2014
  A.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna
  A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania a_54 sierpień 2014
  A.55 Drukowanie cyfrowe
  A.56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym a_56 sierpień 2014
  A.57 Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych
  A.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych a_59 październik 2013
  A.60 Wykonywanie badań analitycznych a_60 styczeń 2016
  A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
  A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
  A.63 Organizacja i prowadzenie archiwum
  A.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych
  A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
  A.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego a_66 styczeń 2016
  A.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich a_67 styczeń 2016
  A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji
  A.69 Eksploatacja środków transportu drogowego
  A.70 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego
  A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Jeżeli przy Twoim przedmiocie nie ma egzaminu do pobrania, lub poszukujesz więcej egzaminów z innych sesji – sprawdź tutaj

 • Egzaminy na literę B
  B.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych
  B.02 Wykonywanie robót drogowych
  B.03 Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych b_03 maj 2015
  B.05 Montaż systemów suchej zabudowy b_05 maj 2015
  B.06 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich b_05 maj 2015
  B.07 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych b_07 maj 2015
  B.08 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych b_08 październik 2013
  B.09 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
  B.10 Wykonywanie izolacji przemysłowych
  B.13 Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych
  B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich b_16 październik 2013
  B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich b_18 październik 2013
  B.20 Montaż konstrukcji budowlanych
  B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  B.23 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
  B.24 b_24 styczeń 2017
  B.25 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych b_25 październik 2013
  B.26 b_26 październik 2016
  B.27 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych b_27 październik 2016
  B.29 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych
  B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej b_30 październik 2016
  B.32 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
  B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
  B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów b_34 maj 2015
  B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych b_35 maj 2015
  B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Jeżeli przy Twoim przedmiocie nie ma egzaminu do pobrania, lub poszukujesz więcej egzaminów z innych sesji – sprawdź tutaj

 • Egzaminy na literę E
  E.01 Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych
  E.02 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych e_02 maj
  E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych e_03 maj 2015
  E.04 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
  E.05 Montaż układów i urządzeń elektronicznych
  E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych e_06 maj 2013
  E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
  E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
  E.09 Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej
  E.10 Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych
  E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych e_12 maj 2013
  E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami e_13 maj 2013
  E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
  E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich e_15 maj 2013
  E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych
  E.17 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego
  E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych e_19 maj 2015
  E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych e_20 maj 2015
  E.22 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
  E.23 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej
  E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
  E.25 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej
  E.27 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

Jeżeli przy Twoim przedmiocie nie ma egzaminu do pobrania, lub poszukujesz więcej egzaminów z innych sesji – sprawdź tutaj

 • Egzaminy na literę M
  M.01 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie m_01 maj 2015
  M.02 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie m_02 maj 2015
  M.05 Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali m_05 maj 2015
  M.06 Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych m_06 maj 2015
  M.07 Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali
  M.08 Wykonywanie prac wiertniczych
  M.09 Eksploatacja otworowa złóż
  M.10 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową
  M.11 Eksploatacja złóż podziemnych
  M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych m_12 maj 2013
  M.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
  M.16 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
  M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
  M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych m_18 maj 2013
  M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
  M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
  M.22 Wykonywanie elementów kadłuba okrętu
  M.23 Montaż i remont kadłuba okrętu m_23 maj 2015
  M.24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
  M.28 Wykonywanie prac lakierniczych m_28 maj 2015
  M.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
  M.31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych
  M.34 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych
  M.35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych
  M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
  M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
  M.43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie
  M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
  M.45 Diagnozowanie i naprawa motocykli

Jeżeli przy Twoim przedmiocie nie ma egzaminu do pobrania, lub poszukujesz więcej egzaminów z innych sesji – sprawdź tutaj

 • Egzaminy na literę R
  R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej
  R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
  R.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych r_05 maj 2015
  R.06 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie r_06 maj 2015
  R.07 Ocena stanu środowiska r_07 maj 2015
  R.08 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
  R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt r_09 maj 2013
  R.10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych
  R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej
  R.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych R.13 styczeń 2017
  R.14 Użytkowanie zasobów leśnych R.14 styczeń 2017
  R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej r_16 maj 2015
  R.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
  R.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
  R.19 Organizowanie chowu i hodowli koni
  R.20 Szkolenie i użytkowanie koni
  R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
  R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
  R.23 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska
  R.25 Wykonywanie prac geologicznych
  R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych r_26 maj 2013

Jeżeli przy Twoim przedmiocie nie ma egzaminu do pobrania, lub poszukujesz więcej egzaminów z innych sesji – sprawdź tutaj

 • Egzaminy na literę S
  S.02 Realizacja nagrań
  S.04 Montaż nagrań dźwiękowych s_04 maj 2015
  S.05 Realizacja nagrań studyjnych s_05 maj 2015
  S.09 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej

Jeżeli przy Twoim przedmiocie nie ma egzaminu do pobrania, lub poszukujesz więcej egzaminów z innych sesji – sprawdź tutaj

 • Egzaminy na literę T
  T.01 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie t_01 maj 2015
  T.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
  T.03 Produkcja wyrobów piekarskich t_03 maj 2015
  T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych t_04 maj 2015
  T.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych t_05 maj 2015
  T.06 Sporządzanie potraw i napojów t_06 maj 2015
  T.07 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich t_07 maj 2013
  T.08 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
  T.09 Wykonywanie usług kelnerskich
  T.10 Organizacja usług gastronomicznych
  T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji
  T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
  T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
  T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
  T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych t_15 maj 2015
  T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Jeżeli przy Twoim przedmiocie nie ma egzaminu do pobrania, lub poszukujesz więcej egzaminów z innych sesji – sprawdź tutaj

 • Egzaminy na literę Z
  Z.01 Świadczenie usług w zakresie masażu
  Z.02 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych
  Z.03 Ochrona osób i mienia
  Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej z_04 maj 2013
  Z.05 Świadczenie usług opiekuńczych z_05 maj 2013
  Z.06 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
  Z.07 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
  Z.08 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej z_08 maj 2013
  Z.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
  Z.10 Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki
  Z.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
  Z.12 z_12 maj 2015
  Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
  Z.14 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie
  gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia z_14 maj 2015
  Z.16 z_16 maj 2015
  Z.15 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy z_15 maj 2013
  Z.17 Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy
  Z.18 Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu
  Z.19 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i
  materiałami medycznymi
  Z.20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej z_20 maj 2013
  Z.22 z_22 maj 2013
  Z.23 Zarządzanie działaniami ratowniczymi z_23 maj 2015

Jeżeli przy Twoim przedmiocie nie ma egzaminu do pobrania, lub poszukujesz więcej egzaminów z innych sesji – sprawdź tutaj

Blog

Pliki styczeń 2019 opublikowane
29 Kwi

Pliki styczeń 2019 opublikowane

Po zimie za nie ma już ani śladu. Na naszej stronie po zimie został natomiast komplet egzaminów zawodowych z zimowej sesji 2019 roku. Co ciekawe - zima 2019 przyniosła arkusze egzaminacyjne i klucze nie tylk...
Czytaj dalej
Troje uczniów miało racje!
29 Kwi

Troje uczniów miało racje!

Czy uczeń zdający egzamin zawodowy może wygrać z egzaminatorami OKE? Trzech uczniów dowiodło że jest to możliwe? W sesji zimowej 2018 roku 10 uczniów, którzy przejrzeli swoje prace, uznało iż ocena egzaminat...
Czytaj dalej
12 Lis

Do wygrania 50 zł - do wykorzystania na dowolne zakupy w sklepie egzaminy-klucze.pl Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie wystarczy posiadać konto na Facebooku, polubić fanpage egzaminy-klucze oraz udostęp...
Czytaj dalej
 

Opinie

Czy uczeń zdający egzamin zawodowy może wygrać z egzaminatorami OKE? Trzech uczniów dowiodło że jest to możliwe? W sesji zimowej 2018 rok...
Troje uczniów miało racje!
Dziękuję pięknie za egzamin, udało mi się zrobić z uczniami
Bardzo dziękuję za test - już przećwiczony
Jesteście jedyną stroną, która umożliwia zakup arkuszy egzaminacyjnych wraz z kluczami odpowiedzi do części praktycznej