Egzaminy zawodowe i klucze
DO POBRANIA ZA DARMO

 

Oryginalne arkusze i klucze odpowiedzi – do części teoretycznej i praktycznej egzaminu.

Spakowane w formacie zip/rar (pomoc w rozpakowaniu).

Jeżeli przy nazwie Twojego przedmiocie nie ma linku do pobrania egzaminu do pobrania, lub poszukujesz więcej egzaminów z innych sesji – sprawdź tutaj

 • Egzaminy na literę A
  A.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego a 06 październik 2013
  A.10 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych a_10 czerwiec 2016
  A.12 Wykonywanie usług krawieckich a_12 czerwiec 2016
  A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich
  A.14 Realizacja procesów introligatorskich
  A.15 Realizacja procesów drukowania z form drukowych a_15 czerwiec 2016
  A.18 Prowadzenie sprzedaży a_18 czerwiec 2016
  A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich a_19 czerwiec 2016
  A.20 Rejestracja i obróbka obrazu a_20 czerwiec 2016
  A.22 Prowadzenie działalności handlowej
  A.23 Projektowanie fryzur a_23 październik 2013
  A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych a_25 styczeń 2017
  A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
  A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
  A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu
  A.29 Obsługa klientów i kontrahentów
  A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania a_30 październik 2013
  A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
  A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
  A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach a_33 październik 2013
  A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
  A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
  A.36 Prowadzenie rachunkowości a_36 październik 2013
  A.44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
  A.45 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych
  A.48 Projektowanie wyrobów odzieżowych
  A.49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych a_49 sierpień 2014
  A.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna
  A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania a_54 sierpień 2014
  A.55 Drukowanie cyfrowe
  A.56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym a_56 sierpień 2014
  A.57 Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych
  A.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych a_59 październik 2013
  A.60 Wykonywanie badań analitycznych a_60 styczeń 2016
  A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
  A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
  A.63 Organizacja i prowadzenie archiwum
  A.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych
  A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
  A.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego a_66 styczeń 2016
  A.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich a_67 styczeń 2016
  A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji
  A.69 Eksploatacja środków transportu drogowego
  A.70 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego
  A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Jeżeli przy Twoim przedmiocie nie ma egzaminu do pobrania, lub poszukujesz więcej egzaminów z innych sesji – sprawdź tutaj

 • Egzaminy na literę B
  B.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych
  B.02 Wykonywanie robót drogowych
  B.03 Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych b_03 maj 2015
  B.05 Montaż systemów suchej zabudowy b_05 maj 2015
  B.06 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich b_05 maj 2015
  B.07 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych b_07 maj 2015
  B.08 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych b_08 październik 2013
  B.09 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
  B.10 Wykonywanie izolacji przemysłowych
  B.13 Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych
  B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich b_16 październik 2013
  B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich b_18 październik 2013
  B.20 Montaż konstrukcji budowlanych
  B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  B.23 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
  B.24 b_24 styczeń 2017
  B.25 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych b_25 październik 2013
  B.26 b_26 październik 2016
  B.27 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych b_27 październik 2016
  B.29 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych
  B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej b_30 październik 2016
  B.32 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
  B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
  B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów b_34 maj 2015
  B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych b_35 maj 2015
  B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Jeżeli przy Twoim przedmiocie nie ma egzaminu do pobrania, lub poszukujesz więcej egzaminów z innych sesji – sprawdź tutaj

 • Egzaminy na literę E
  E.01 Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych
  E.02 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych e_02 maj
  E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych e_03 maj 2015
  E.04 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
  E.05 Montaż układów i urządzeń elektronicznych
  E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych e_06 maj 2013
  E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
  E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
  E.09 Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej
  E.10 Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych
  E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych e_12 maj 2013
  E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami e_13 maj 2013
  E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
  E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich e_15 maj 2013
  E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych
  E.17 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego
  E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych e_19 maj 2015
  E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych e_20 maj 2015
  E.22 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
  E.23 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej
  E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
  E.25 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej
  E.27 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

Jeżeli przy Twoim przedmiocie nie ma egzaminu do pobrania, lub poszukujesz więcej egzaminów z innych sesji – sprawdź tutaj

 • Egzaminy na literę M
  M.01 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie m_01 maj 2015
  M.02 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie m_02 maj 2015
  M.05 Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali m_05 maj 2015
  M.06 Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych m_06 maj 2015
  M.07 Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali
  M.08 Wykonywanie prac wiertniczych
  M.09 Eksploatacja otworowa złóż
  M.10 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową
  M.11 Eksploatacja złóż podziemnych
  M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych m_12 maj 2013
  M.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
  M.16 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
  M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
  M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych m_18 maj 2013
  M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
  M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
  M.22 Wykonywanie elementów kadłuba okrętu
  M.23 Montaż i remont kadłuba okrętu m_23 maj 2015
  M.24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
  M.28 Wykonywanie prac lakierniczych m_28 maj 2015
  M.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
  M.31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych
  M.34 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych
  M.35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych
  M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
  M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
  M.43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie
  M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
  M.45 Diagnozowanie i naprawa motocykli

Jeżeli przy Twoim przedmiocie nie ma egzaminu do pobrania, lub poszukujesz więcej egzaminów z innych sesji – sprawdź tutaj

 • Egzaminy na literę R
  R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej
  R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
  R.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych r_05 maj 2015
  R.06 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie r_06 maj 2015
  R.07 Ocena stanu środowiska r_07 maj 2015
  R.08 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
  R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt r_09 maj 2013
  R.10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych
  R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej
  R.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych R.13 styczeń 2017
  R.14 Użytkowanie zasobów leśnych R.14 styczeń 2017
  R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej r_16 maj 2015
  R.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
  R.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
  R.19 Organizowanie chowu i hodowli koni
  R.20 Szkolenie i użytkowanie koni
  R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
  R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
  R.23 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska
  R.25 Wykonywanie prac geologicznych
  R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych r_26 maj 2013

Jeżeli przy Twoim przedmiocie nie ma egzaminu do pobrania, lub poszukujesz więcej egzaminów z innych sesji – sprawdź tutaj

 • Egzaminy na literę S
  S.02 Realizacja nagrań
  S.04 Montaż nagrań dźwiękowych s_04 maj 2015
  S.05 Realizacja nagrań studyjnych s_05 maj 2015
  S.09 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej

Jeżeli przy Twoim przedmiocie nie ma egzaminu do pobrania, lub poszukujesz więcej egzaminów z innych sesji – sprawdź tutaj

 • Egzaminy na literę T
  T.01 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie t_01 maj 2015
  T.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
  T.03 Produkcja wyrobów piekarskich t_03 maj 2015
  T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych t_04 maj 2015
  T.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych t_05 maj 2015
  T.06 Sporządzanie potraw i napojów t_06 maj 2015
  T.07 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich t_07 maj 2013
  T.08 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
  T.09 Wykonywanie usług kelnerskich
  T.10 Organizacja usług gastronomicznych
  T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji
  T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
  T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
  T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
  T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych t_15 maj 2015
  T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Jeżeli przy Twoim przedmiocie nie ma egzaminu do pobrania, lub poszukujesz więcej egzaminów z innych sesji – sprawdź tutaj

 • Egzaminy na literę Z
  Z.01 Świadczenie usług w zakresie masażu
  Z.02 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych
  Z.03 Ochrona osób i mienia
  Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej z_04 maj 2013
  Z.05 Świadczenie usług opiekuńczych z_05 maj 2013
  Z.06 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
  Z.07 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
  Z.08 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej z_08 maj 2013
  Z.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
  Z.10 Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki
  Z.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
  Z.12 z_12 maj 2015
  Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
  Z.14 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie
  gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia z_14 maj 2015
  Z.16 z_16 maj 2015
  Z.15 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy z_15 maj 2013
  Z.17 Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy
  Z.18 Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu
  Z.19 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i
  materiałami medycznymi
  Z.20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej z_20 maj 2013
  Z.22 z_22 maj 2013
  Z.23 Zarządzanie działaniami ratowniczymi z_23 maj 2015

Jeżeli przy Twoim przedmiocie nie ma egzaminu do pobrania, lub poszukujesz więcej egzaminów z innych sesji – sprawdź tutaj

Blog

12 Lis

Do wygrania 50 zł - do wykorzystania na dowolne zakupy w sklepie egzaminy-klucze.pl Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie wystarczy posiadać konto na Facebooku, polubić fanpage egzaminy-klucze oraz udostęp...
Czytaj dalej
Arkusze i klucze z egzaminów czerwiec 2018
15 Wrz

Arkusze i klucze z egzaminów czerwiec 2018

Jako jedyni publikujemy oryginalne arkusze egzaminacyjne wraz z kluczami, z obydwu części egzaminu - praktycznej i teoretycznej. Rozpoczynamy proces zamieszczania na stronie plików z sesji czerwiec 2018. Wszyst...
Czytaj dalej
Publikujemy egzaminy lekarskie
15 Wrz

Publikujemy egzaminy lekarskie

Dla wszystkich młodych lekarzy, którzy robią specjalizację przygotowaliśmy arkusze i klucze z Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych ze wszystkich specjalizacji lekarskich. Zapraszamy do ich pobrania. Pełna...
Czytaj dalej
 

Opinie

Dziękuję pięknie za egzamin, udało mi się zrobić z uczniami
Bardzo dziękuję za test - już przećwiczony
Jesteście jedyną stroną, która umożliwia zakup arkuszy egzaminacyjnych wraz z kluczami odpowiedzi do części praktycznej